You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Technické zpracování

Přehled

Přes 1200 techniků PERI na cca 180 místech na světě navrhuje a dimenzuje často již v průběhu zadávání zakázky z hlediska technického a ekonomického optimální řešení pro bednění a lešení. Detailní plány a přehledné výpisy jednotlivých prvků zjednodušují kalkulaci i přípravu a zvyšují zajištění nákladů při provádění. Schémata montáže a vazby připravené podle aktuálního projektu pomáhají při odborné montáži na místě. Technické zpracování obsahuje i statické výpočty a v případě nutnosti také statický posudek.

Optimalizovaná řešení
s návrhem bednění a lešení přizpůsobeným projektu včetně výkresů a výpisu prvků

Žádné ztráty
díky stálému projektovému poradenství prováděnému odborníky PERI - dle potřeby také přímo na stavbě

Záruka plánování
statickými výpočty podle předpisů nebo také s možností kontroly


Služby

  • navrhování ve 2D a 3D: půdorysy, řezy a detaily pro hospodárné, bezpečné a správné nasazení výrobků a systémů PERI na stavbě
  • plánování nasazení a taktů: výkresy pro běžné a atypické nasazení včetně zobrazení postupů; plánování taktů pro optimální vytížení nasazených výrobků
  • montážní a vazební plány: plány vytvořené podle projektu pro podporu profesionální montáže atypických výrobků
  • neformální statické výpočty: statika podle projektu pro stabilní plánování
  • statika pro kontrolu: statický výpočet pro konstrukci bednění, popř. lešení k předání externímu posouzení