You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Konfigurátor podpěrných věží MULTIPROP

Přehled

Konfigurátor podpěrných věží MULTIPROP napomáhá stanovit parametry podpěrných konstrukcí. Díky webové aplikaci dokáží uživatelé určit optimální nastavení podpěrné věže nebo přípustné zatížení do sloupku snadno, rychle a přesně. Výsledky vycházejí z protokolu o zkoušce S-N/040361 s doplněním S-N/100134 a S-N/120134 Bavorské státní obchodní agentury (LGA) a parametrů PERI.

odkaz na konfigurátor podpěrných věží MULTIPROP


Popis funkce

Po výběru typu konfigurace a zadání požadovaných parametru, zobrazí aplikace uživateli jeho individuální výsledky. Ty obsahují vyobrazení statického působení pro příslušnou podpěrnou věž MULTIPROP, dle typu konfigurace, s uvedením maximálních hodnot pro vytočení vřeten a přípustné svislé zatížení do stojky Fv nebo počet potřebných komponentu pro sestavení podpěrné věže, v případě potřeby i optimální nastavení věže.

Výsledky výpočtu jsou k dispozici ve formátu PDF, pro přímý tisk nebo zaslání na email prostřednictvím aplikace. Součástí výstupu je i možnost základního popisu konstrukce.

Aplikace umožňuje výběr komplexních konfiguračních variant, včetně posouzení účinků větrů na podpěrné věže a poskytuje řešení pro výšky podpěrných věží mezi 1.95 až 14.90 m.


Norma

Postup výpočtu vychází z evropské normy DIN EN 12812 "Podpěrná lešení - požadavky na provedení a obecný návrh" obsahující národní přílohu. Tato norma upravuje, mimo jiné, požadavky na návrhy a provedení podpěrných věží a obsahuje postupy pro jejich navrhování.

Založeno na výpočtových výsledcích

Základem konfigurátoru podpěrných věží MULTIPROP je protokol o typové zkoušce Bavorské státní obchodní agentury (LGA) pod číslem S-N/040361 ze dne 26.10.2005 s doplněním S-N/100134 a S-N/120134 a parametry systému podpěrných věží MULTIPROP, které jsou převzaty z návodu na montáž podpěrných věží MULTIPROP.

Znalost normy a její terminologie je nutná za účelem uplatnění výsledků konfigurátoru podpěrných věží MULTIPROP.

Doplňující informace

  • Zkušební protokol institutu LGA číslo S-N/040361 s doplněním S-N/100134 a S-N/120134
  • Návod na montáž podpěrných věží MULTIPROP
  • Produkt v souladu z normou DIN EN 12812:2008-12
  • PERI Tabulky 2014

Service

Fragen zur Verwendung der einzelnen PERI Apps oder/und Webbasierten Anwendungen können per E-Mail an folgende Adresse gerichtet werden:

apps-tools.service@peri.de