You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Konfigurátor podpěrných věží ST 100

Přehled

Konfigurátor podpěrných věží ST 100 napomáhá stanovit parametry podpěrných konstrukcí. Uživatelé dokáží určit pomocí webového konfigurátoru přípustné zatížení do stojky, jako i minimální zatížení proti posunutí a to snadno, rychle a přesně. Výsledky vycházejí z typové zkoušky TP-12-004 Německého institutu pro stavební techniku (DIBt) a parametrů PERI.

odkaz na konfigurátor podpěrné věže ST100


Popis funkce

Po zadání parametru pro volně stojící nebo v hlavě zapřenou podpěrnou věž, zobrazí aplikace uživateli jeho individuální výsledky. Ty obsahují vyobrazení statického působení pro příslušnou podpěrnou věž ST 100, dle typu konfigurace, s uvedením maximálních hodnot pro vytočení vřeten a přípustné svislé zatížení do stojky Fv, případně Fvmin proti posunutí v kN.

Výsledky výpočtu jsou k dispozici ve formátu PDF, pro přímý tisk nebo zaslání na email prostřednictvím aplikace. Součástí výstupu je i možnost základního popisu konstrukce.

Aplikace umožňuje výběr komplexních konfiguračních variant, výběr z různých typů vřetenových hlav, posouzení účinků větrů na věže nebo využití diagonálního ztužení a poskytuje řešení pro výšky věží mezi 1.80 až 22.29 m.


Norma

Postup výpočtu vychází z evropské normy DIN EN 12812 "Podpěrná lešení - požadavky na provedení a obecný návrh" obsahující národní přílohu. Tato norma upravuje, mimo jiné, požadavky na návrhy a provedení podpěrných věží a obsahuje postupy pro jejich navrhování.

Založeno na výpočtových výsledcích

Základem konfigurátoru podpěrných věží ST 100 je protokol o typové zkoušce německého institutu pro stavební techniku (DIBt) v Berlíně s číslem TP-12-004 ze dne 21.11.2012 a parametry systému podpěrných věží ST 100, které jsou převzaty z návodu na montáž podpěrných věží ST 100.

Znalost normy a její terminologie je nutná za účelem uplatnění výsledků konfigurátoru podpěrných věží ST 100.

Doplňující informace

  • Ověřeno typovou zkouškou institutu DIBt číslo TP-12-004
  • Návod k montáži podpěrných věží ST 100
  • Produkt v souladu z normou DIN EN 12812:2008-12
  • PERI Tabulky 2014

Service

Fragen zur Verwendung der einzelnen PERI Apps oder/und Webbasierten Anwendungen können per E-Mail an folgende Adresse gerichtet werden:

apps-tools.service@peri.de

Konfigurátor podpěrných věží ST 100

Pro výpočet klikněte na odkaz

Konfigurátor podpěrných věží ST 100