You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MULTIFLEX Konfigurátor

Přehled

S MULTIFLEX konfigurátorem uživatel nastaví a optimalizuje rozestupy stojek a nosníků stropního nosníkového bednění MULTIFLEX rychle a jednoduše.

odkaz na MULTIFLEX Konfigurátor


Popis funkce

Nejprve uživatel vybere požadovanou kombinaci nosníků. Existuje až pět možných kombinací: GT 24/GT 24, GT 24/2xGT24, VT 20K/VT 20K, VT 20K/2xVT 20K a VT 20K/GT 24. Po zapsání tloušťky a výšky desky a rozestupu horních nosníků, vypočítá MULTIFLEX konfigurátor maximální rozteč dolních nosníků. Na základě zadané rozteče dolních nosníků vypočítá maximální rozestupy stojek. Délka přetažení, výsledné zatížení stojek a seznam všech možných typů stojek s jejich odpovídajícím přípustným zatížením jsou vypočítány na základě zadané výšky stropu a rozestupu mezi stojkami. Hodnoty využití horních a dolních nosníků jsou zobrazeny jako další výsledky.

Výsledky výpočtu jsou k dispozici ve formátu PDF, pro přímý tisk nebo zaslání na email prostřednictvím aplikace. Součástí výstupu je i možnost základního popisu konstrukce.


Norma

Předpokládaná zatížení jsou dle DIN EN 12812-2008-12 s objemovou hmotností čerstvého betonu ɣc= 24,5 kN/m³ (g = 9,81m/s²).


Service

Fragen zur Verwendung der einzelnen PERI Apps oder/und Webbasierten Anwendungen können per E-Mail an folgende Adresse gerichtet werden:

apps-tools.service@peri.de

MULTIFLEX Konfigurátor

Pro plánování klikněte na odkaz

MULTIFLEX Konfigurátor