You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Výpočet zatížitelnosti bednění

Přehled

Pomůcka pro výpočet zatížitelnosti bednění PERI je připravena pro kvalifikované uživatele pro výpočet správného tlaku čerstvého betonu ve spojení s patřičnou rychlostí betonáže pro vybrané systémy stěnového bednění PERI. S tímto nástrojem získává uživatel rychlý přehled o zatížení a deformacích a tím hospodárném a efektivním využití nasazených systémů bednění.

Pomůcka vychází z normy DIN 18218. Ta zahrnuje lehce zhutnitelné betony a samozhutnitelný beton. Pro použití tohoto nástroje jsou nutné  znalosti uvedené normy a jejích výrazů.

Stanovení tlaku čerstvého betonu, popř. maximální stoupací rychlosti podle DIN 18218:2010-­01 a rychlosti betonáže u systémů stěnového bednění PERI TRIO, MAXIMO, DOMINO v závislosti na zvolené výšce betonáže a požadavcích na deformace.

odkaz na výpočet zatížitelnosti bednění


Výhody

Rychlé
Pomoc při stanovení aktuálního tlaku čerstvého betonu podle DIN 18218:2010-01.

Optimalilzované
Systémy stěnového bednění PERI MAXIMO 330, MAXIMO 270, TRIO 270, TRIO 330 a DOMINO 250 jsou se spínáním DW15, DW20, MX 15 a MX18 pro zjištění maximální rychlosti stoupání přímo volitelné na stavbě.
Popis stavby zákazníka je jako poznámka ve vydání informačního formuláře.

Snadné
Snadná manipulace a přímá disponibilita na stavbě přes webové stránky PERI a via Apps pror Apple IOS, Google Android a Blackberry IOS.

Inovativní
Inovativní služba k výrobku pro podporu našich zákazníků v oblasti technologií a produktů.


Norma

Základem je norma

V roce 2010 byla vydána přepracovaná norma „DIN 18218:2010-01 - čerstvý beton na svislé bednění“. Vztahuje se na lehce zhutnitelný beton (F5 a F6) a samozhutnitelný beton (SVB). Pro použití pomůcky pro výpočet zatížitelnosti bednění je nutná znalost normy a jejích výrazů.

Použití na webu

Pomůcka zatížitelnosti betonu byla vyvinuta pro podporu uživatele při výpočtu tlaku čerstvého betonu a jeho použití u stěnových systémů PERI. Použití na webu nabízí možnost zobrazení normy ve spojení s různými stěnovými systémy PERI digitálně a názorně. Služba dodává rychle odpověď na otázku, s jakou rychlostí může být u určitého systému bednění betonováno. Bednicí systémy budou díky tomu využívány s ohledem na zatížení a deformace hospodárně a efektivně.

S tímto mobilním pracovním prostředkem předchází PERI riziku přetížení, větším deformacím, popř. "nedodržování" požadavků normy. Uživatelé mají tak pomůcku pro denní práci se stěnovými systémy DOMINO, TRIO, MAXIMO.


Funkce

Výpočet tlaku čerstvého betonu, popř. maximální rychlosti stoupání podle DIN 18218:2010-01.
Zjišťování maximální rychlosti stoupání a betonáže pro systémy stěnového bednění PERI TRIO, MAXIMO, DOMINO v závislosti na systému bednění a zvoleném požadavku na rovinnost podle DIN 18202:2013-04.
Názorné grafické ztvárnění výsledků a normálního uspořádání různých stěnových systémů na obrazovce. K dispozici také jako pdf s možností tisku nebo uložení.

Pomůcka pro výpočet zatížitelnosti bednění

Pro výpočet klikněte na odkaz

Pomůcka pro výpočet zatížitelnosti bednění