You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Klientský portál myPERI

Certifikát k vyznamenání jako nejpokrokovější výrobek
myPERI ukazuje na obrazovce přehled projektů
Online portál zobrazuje všechny výrobky PERI - trojrozměrně s přesným označením výrobků a jeho hmotností.
uživatelská plocha myPERI s možnostmi stažení technické dokumentace a obrázky k systémům
myPERI se všemi kontakty na PERI.
Zobrazení v myPERI s přehledem systému PERI
Návody k používání jsou ke stažení pod "Systémy PERI".

Portál myPERI

myPERI je příkladem toho, jak firma PERI optimalizuje neustále procesy týkající se bednění a lešení. Online portál pro zákazníky PERI nabízí specifické údaje o projektech a obsáhlé informace o výrobcích - 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Pro každý projekt jsou k dispozici různé údaje a analýzy. Detailní soupisy dodaného množství zboží a aktuální vratky informují o aktuálním stavu zásob. Kromě toho obsahuje portál mnoho dalších potřebných funkcí, jako např. vyhotovení vratek s obrázky.

Zajišťuje přehled
projektové údaje, materiál a náklady jsou k dispozici v přehledných sestavách

Usnadňuje pracovní postupy
podpora užitečnými pracovními pomůckami a podklady ve všech fázích stavby

Stále aktuální
neustále aktuální informace a mnohostranné možnosti vyhodnocení šetří čas


Užitek pro zákazníka

Výhodné pro každý projekt a každého zákazníka

Přehled na stavbě například ukazuje všechny zásoby materiálu u aktuálního projektu - rozdělené podle produktových skupin. Celkové přehledy zúčtovaných dodávek a služeb umožňují rychlý přehled o nákladech.Grafické znázornění stavu zásob v průběhu výstavby informuje každého o době trvání realizace.

Aktuální, transparentní a stále k dispozici

Pro každou stavbu jsou nepřetržitě k dispozici detailní údaje: přehledy materiálu obsahují konkrétní specifikaci každého jednotlivého systémového dílu. Již dodaná množství a vratky informují o aktuálních zásobách.