You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Klientský portál myPERI

Portál myPERI

S online portálem myPERI získává zákazník přístup k důležitým projektovým údajům, které se týkají jeho staveb a k obsáhlým informacím o výrobcích a zboží.

Online portál pro zákazníky PERI je k dispozici - 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce.

myPERI usnadňuje práci na projektu - obsahuje

 • zprávy z řízení stavby
 • vratky s obrázky
 • hlavní raporty v pdf nebo excelu
 • kopie faktur, dodacích listů a vratek – ke stažení
 • výkresy – ke stažení
 • prospekty a návody k montáži
 • technické popisy u všech druhů výrobků z výrobního programu PERI a u systémů PERI
 • kontakt na určenou kontaktní osobu z PERI
 • a další funkce

 


Podpora projektu

Rychlý přehled o projektu po kliknutí myší

 • portál je aktuální, transparentní a neustále k dispozici
 • důležité údaje jsou uloženy centrálně a mohou být využívány všemi účastníky projektu současně
 • portál myPERI je využitelný bez předchozího zaškolení
 • materiál a náklady jsou stále k dispozici v přehledných raportech
 • užitečné podklady a vizuální podpora doprovázejí postup stavby
 • flexibilní nastavení umožňuje individuální přístupy
 • stálá dosažitelnost údajů o stavbě, nezávisle na PERI