You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Klientský portál myPERI

Portál myPERI

myPERI je příkladem toho, jak firma PERI optimalizuje neustále procesy týkající se bednění a lešení. Online portál pro zákazníky PERI nabízí specifické údaje o projektech a obsáhlé informace o výrobcích - 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Pro každý projekt jsou k dispozici různé údaje a analýzy. Detailní soupisy dodaného množství zboží a aktuální vratky informují o aktuálním stavu zásob. Kromě toho obsahuje portál mnoho dalších potřebných funkcí, jako např. vyhotovení vratek s obrázky.

Zajišťuje přehled
projektové údaje, materiál a náklady jsou k dispozici v přehledných sestavách

Usnadňuje pracovní postupy
podpora užitečnými pracovními pomůckami a podklady ve všech fázích stavby

Stále aktuální
neustále aktuální informace a mnohostranné možnosti vyhodnocení šetří čas


Užitek pro zákazníka

Výhodné pro každý projekt a každého zákazníka

Přehled na stavbě například ukazuje všechny zásoby materiálu u aktuálního projektu - rozdělené podle produktových skupin. Celkové přehledy zúčtovaných dodávek a služeb umožňují rychlý přehled o nákladech.Grafické znázornění stavu zásob v průběhu výstavby informuje každého o době trvání realizace.

Aktuální, transparentní a stále k dispozici

Pro každou stavbu jsou nepřetržitě k dispozici detailní údaje: přehledy materiálu obsahují konkrétní specifikaci každého jednotlivého systémového dílu. Již dodaná množství a vratky informují o aktuálních zásobách.