You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Administrativní a obchodní centrum Bořislavka, Praha

Informace o projektu

Místo stavby: Praha, Česká republika

 • 4 kancelářské budovy
 • maximální velikost jednotlivých objektů v nadzemních podlažích 100 x 25 m
 • některé objekty propojeny v 1. NP společnými prostory
 • podzemní podlaží všech objektů propojena společnými suterény
 • plánované dokončení 2021
 • 24 000 m2 kancelářských ploch
 • 8 500 m2 maloobchodních prostor včetně restaurací a kaváren

Požadavky

 • dodání systémových dílů bednění a lešení PERI na všechny části budovy
 • řešení šikmých sloupů navazujících na rovné sloupy v 1. NP
 • dodržení časového harmonogramu stavby

Zákazník

FERI, s.r.o., Hradec Králové
Metrostav a.s., Praha, divize 6

Výhody pro zákazníka

 • jednoduchost, rychlost
 • efektivní využití materiálu
 • úspora nákladů

Řešení PERI

 • stěny i šachty byly bedněny systémem rámového bednění TRIO, v suterénech pro jednostranné bednění s opěrnými rámy SB
 • na rovné i šikmé sloupy bylo nasazeno ocelové, kruhové, sloupové bednění SRS
 • stropní bednění MULTIFLEX bylo podle potřeby podepřeno stojkami PEP nebo MULTIPROP, v případě velkých světlých výšek podpěrnými věžemi ST 100 a lešení PERI UP Flex