You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Brdjani dálniční mosty, Srbsko

Informace o projektu

Místo stavby: Čačak, Srbsko

Evropská silnice E 763 bude mezi Bělehradem a státní hranicí s Černou Horou vybudována jako dálnice. Pro nový úsek severně od srbského města Čačak byly v krátkém časovém úseku vybudovány dva mosty.

  • dva mosty s délkou 232 m a 424 m
  • jednotlivá rozpětí mezi 32 m a 42 m
  • obě stavby mají 12,55 m širokou a 2,20 m vysokou mostovku s komorovým průřezem, která je uložena na masivních železobetonových pilířích

Požadavky

  • mostní pole v oblasti řek, silnic s běžným provozem a neúnosného podloží
  • napjatý časový harmonogram výstavby

Zákazník

GP Planum AD, Bělehrad

Výhody pro zákazníka

Všechny panely bednění byly předem smontovány v montážní hale PERI a dodány na stavbu připravené k nasazení. Tím se ušetřily náklady na montáž na stavbě a zajistilo se dodržení napjatého časového harmonogramu výstavby ve spojení s vysokou prováděcí kvalitou.

Aleksandar Milenković, stavbyvedoucí, GP Planum AD, Bělehrad
Aleksandar Milenković
stavbyvedoucí

Firma PERI vypracovala pro náš náročný projekt skvělé technické řešení. Všechny použité systémy byly na stavbě snadno obsluhovatelné; k tomu patřila i pravidelná a spolehlivá podpora techniků PERI přímo na stavbě.

Řešení PERI

  • podpěrný systém pro bednění mostovky byl zkombinován ze dvou variant skruže
  • u plošného podepření standardních polí byly nasazeny řady podpěrných věží z lešení PERI UP
  • u polí s šířkou 50 cm, 75 cm a 150 cm bylo mezi řadami věží docíleno optimálního přizpůsobení zatížení
  • v úseku řek, silnic a neúnosného podloží byla použita těžká skruž, vysokopevnostní věže VST ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT přenášely vysoká, koncentrovaná zatížení bodově do základů