You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Administrativní budova Roztyly Plaza

Informace o projektu

Místo stavby: Praha, Česká republika

 • administrativní budova u stanice metra Roztyly
 • 21 700 m2 moderních kancelářských prostor v 7 nadzemních podlažích
 • 1 600 m2 obchodních ploch v přízemí
 • střešní terasa
 • moderní kantýna s kavárnou
 • 330 parkovacích míst v suterénu (z části P+R)
 • hrubá stavba 01/2022 - 12/2023

Požadavky

 • efektivní využití nájemního materiálu bednění a lešení
 • rychlost výstavby
 • vytvoření prostor s viditelnými plochami betonu se zvýšenou pohledovostí PB2 za použití standardního bednění

Zákazník

GEMO a.s., Olomouc

Výhody pro zákazníka

 • dodání všech systémů jedním dodavatelem dle požadavků projektu
 • zajištění bezpečnosti ve všech fázích projektu nasazením bezpečnostního systému pro dočasnou ochranu před pádem z výšky
 • podpora a pravidelná účast technika PERI na stavbě a okamažitá pomoc při řešení jakýchkoli změn a vznikajících problémů
Ing. Miloš Gregor
Ing. Miloš Gregor
hlavní stavbyvedoucí

Po zhodnocení náročnosti projektu jsme se rozhodli pro opětovnou spolupráci s firmou PERI. Díky jejich perfektní technické podpoře zahrnující vytvoření 3D modelu s následnou montáží bednicí formy v jejich dílně jsme byli schopni zrealizovat monolitické sloupy ve tvaru V, u kterých byly architektem a projektantem kladeny vysoké nároky na kvalitu a provedení. Stejně tak si ceníme návrhu pro realizaci zavěšených stropních
konstrukcí se systémy ST 100 a PERI UP Flex HD.

Řešení PERI

 • návrh bednění stěn rámovým bedněním TRIO, pro dosažení povrchu betonu s kvalitou odpovídající PB2 opatřeným správně zvolenou bednicí deskou
 • kruhové sloupy bedněny systémem ocelového kruhového bednění SRS v některých místech s dřevěnými zárodky a v případě zdvojených sloupů ve tvaru V se systémem TRIO a ramenátovými vložkami
 • podepření stropního bednění do výšky 6 m věžemi ST 100 a pro dočasné podepření nesamonosných částí stropů podpěrami s vysokou únosností PERI UP Flex HD