You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Administrativní centrum Aviatica, Praha

Informace o projektu

Místo stavby: Praha, Česká republika

Administrativní centrum Aviatica - název vystihuje vzhled, tedy oblé a ladné tvary, které navozují pocit volnosti a lehkosti.

  • 27 000 m2 kancelářských ploch nejvyššího standardu
  • 500 parkovacích míst
  • špičkové architektonické řešení a vysoká úroveň kvality

Požadavky

  • zachování volného průjezdu prvním nadzemním podlažím do atria budovy
  • převedení zatížení ze všech svislých a vodorovných konstrukcí 2 - 4 nadzemního podlaží do průjeztu z důvodů podpírání dilatačního prvku ve stropu

Zákazník

PSJ a.s., Jihlava

Výhody pro zákazníka

  • variabilita lešení PERI UP Rosett a únosnost a rychlost montáže věží ST 100
  • koordinace dodávek materiálu ze skladu PERI přesně podle harmonogramu stavby
Administrativní centrum Aviatica, Praha
Jakub Naňák
stavbyvedoucí

Kombinací systému MULTIFLEX s věžemi ST 100 a PERI UP Rosett bylo dosaženo velmi rychlé a efektivní montáže vysoce únosných podpěrných konstrukcí při světlých výškách od 8 až do 20 metrů.

Řešení PERI

  • nasazení běžných, pronajímatelných systémů: TRIO na stěny, MULTIFLEX na stropy a SRS na sloupy
  • průjezd ze systému lešení PERI UP Rosett s podepřením plochy věžemi ST 100 a PERI UP Rosett
  • jako vodorovný prvek průjezdu nasazeny HEB 300 (příčně) a HDT 880 (podélně)