You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Administrativní objekt ENTERPRISE, Praha

Informace o projektu

Místo stavby: Praha, Česká republika

 • 4 podzemní podlaží - 400 parkovacích míst
 • 13 nadzemních podlaží - kancelářské prostory
 • plocha jednoho podlaží 3 600 m2

Požadavky

 • dodržení časového harmonogramu výstavby
 • jednostranné bednění suterénních prostor
 • vytvoření obloukových stěn
 • nasazení různých podpěrných systémů podle požadavků a možností projektu

Zákazník

Strabag a.s., Praha

Výhody pro zákazníka

 • včasné dodávky materiálu podle harmonogramu stavby
 • vybavení sloužící bezpečnosti práce, jako zábradlí, montážní a pracovní plošiny, apod. je součástí všech systémů
 • technická podpora přímo na stavbě
Administrativní objekt ENTERPRISE, Praha
Robert Kycl
stavbyvedoucí

Na stavbě jsme využili různé systémy, které firma PERI nabízí. S výbornou technickou podporou a systémovým bedněním RUNDFLEX, SB rámy a SKS se nám podařilo dosáhnout požadovaného složitého tvaru spodní stavby. Díky snadné montáži systémů DOMINO, TRIO, QUATTRO a dalších jsme byli schopni dokončit hrubou stavbu v daném termínu.

Řešení PERI

 • bednění rovných jednostranných stěn v suterénu systémem TRIO s opěrnými rámy SB, obloukové stěny kombinací systému RUNDFLEX a rámů SB
 • u vysokých stěn, betonovaných na více záběrů, byly rámy SB nahrazeny jednostranným šplhavým systémem SKS
 • vnitřní bednění výtahových šachet neseno šachtovou šplhavou plošinou BR
 • pro bednění pravoúhlých sloupů nasazen systém QUATTRO, kruhových průřezů SRS
 • stropní bednění MULTIFLEX, na kterém vznikaly vodorovné konstrukce, bylo podepřeno podle požadavků a dispozic stojkami běžných výšek až po podpěrné lešení PERI UP Rosett u výšek přes více pater