You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

BEA City Business Residence

Informace o projektu

Místo stavby: Olomouc, Česká republika

Další etapa výstavby campus Olomouc

 • pokračuje od roku 2022

Požadavky

 • dodání návrhu a materiálu bednění a lešení jedním dodavatelem
 • podpěrné, únosné  systémy pro vysoké světlé výšky
 • technická pomoc při navrhování 
 • zajištění školení pro nové tesaře
 • zajištění školení servisního týmu

Zákazník

BP STAVBY Morava s.r.o., Olomouc

Výhody pro zákazníka

 • rychlost a množství dodaného materiálu
 • komplexní služby
 • nabídka řešení na každý požadavek
Tomáš Bonk, stavbyvedoucí
Tomáš Bonk
stavbyvedoucí

Celý projekt byl velkou výzvou vzhledem k tvarové, výškové a prostorové rozmanitosti. Pokud bych měl zmínit nějaké neobvyklé konstrukce, tak asi použití podpůrných věží PERI UP pro podepření stropní konstrukce v místech se světlou výškou cca 6 - 10 m. Velmi náročná byla montáž věží pro průvlakový strop, kde byly na ploše 16 x 15 metrů postaveny podpěrné věže do 4 výškových úrovní. Spojit tento podpěrný systém se stropním bedněním MULTIFLEX bylo výzvou pro projektanta bednění, statika, stavbyvedoucího, tesaře i všechny ostatní, kteří se na stavbě podíleli. Ale od toho jsou výzvy, aby byly přijaty a splněny. Tak se staví ve spolupráci s firmou PERI.

Řešení PERI

 • nasazení osvědčených systémů bednění na různé části stavby
 • stěny bednění rámovým systémem DOMINO a TRIO
 • sloupy s bedněním QUATTRO a TRIO
 • nasazení nosníkového stropního bednění MULTIFLEX
 • vysoké podepření do cca 10 m a podepření průvlaku systémem lešení PERI UP Flex a stojkami MULTIPROP, běžné výšky stropů podepřeny stropními stojkami PEP