You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Biology Park, Brno

Informace o projektu

Místo stavby: Brno, Česká republika

 • další objekt Masarykovy univerzity
 • plocha 6 500 m2 
 • 5podlažní objekt s lomenou podélnou osou
 • od 2. NP částečně přemosťující stávající komunikaci ve výšce 13,80 m nad terénem

Požadavky

 • vytvoření podpěrné konstrukce, která musela přenést tíhu dalších budovaných podlaží
 • vynechání volného průjezdního profilu v podpěrné konstrukci
 • dodání velkého množství materiálu přesně podle daného harmonogramu stavby

Zákazník

OHL ŽS a.s., Brno

Výhody pro zákazníka

 • dokonale sladěné dodávky bednění a lešení dle harmonogramu stavby
 • nasazení pronajímatelných systémů bednění a lešení
 • splnění všech požadavků stavby
Biotechnický park Brno
Bc. Sofie Koenigová, technik přípravy
Bc. Sofie Koenigová
technik přípravy

Jako nepostradatelná se při realizaci ukázala být aplikace myPERI, díky které jsem měla perfektní přehled o dodacích listech a vratkách na zákazce.

Řešení PERI

 • nasazení bednění TRIO, DOMINO, RUNDFLEX, MULTIFLEX a podpěrných věží ST 100
 • podepření lešením PERI UP tak, aby zůstala po demontáži stropního bednění MULTIFLEX prostorová konstrukce pro montáž podhledů a založení fasádního lešení po obvodu