You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Harfa Business Center B, Praha

Informace o projektu

Místo stavby: Praha, Česká republika

 • moderní administrativní budova
 • stavba hrubé stavby 2020/2021
 • 10 nadzemních a 2 podzemní podlaží
 • téměř 300 parkovacích míst
 • restaurace, střešní terasa, klidová zóna se vzrostlou zelení v otevřeném atriu

Požadavky

 • řešení bednění pro typické konstrukce (dojezdy výtahů, jednostranné stěny, stropy a rampy)
 • bednění pro pohledový beton na stěnách jader objektu
 • řešení stropních desek ukončených předsazeným fasádním rámem

Zákazník

SYNER, s.r.o., Liberec

Výhody pro zákazníka

 • dodání techniky bednění, lešení i služeb doprovázejících celý projekt jedním dodavatelem
 • plynulý a bezproblémový průběh stavby
 • vyřešení všech výzev týkajících se bednění a lešení
Ing. Jan Dvořák
stavbyvedoucí

Technická podpora, flexibilita dodání bednicího systému a vstřícnost k zákazníkovi, to byly hlavní atributy dodavatele systémového bednění.

Řešení PERI

 • bednění jednostranných stěn v suterénu systémem MAXIMO zapřeným opěrnými rámy SB-1
 • bednění pohledových stěn jader systémem MAXIMO opatřeným novými, kvalitními bednicími deskami
 • stropní nosníkový systém MULTIFLEX se stojkami PEP Ergo D-350+ pro bednění stropních desek
 • speciální řešení pro bednění stropů ukončených předsazeným fasádním rámem: nasazení podpěrné konstrukce ze systému PERI UP Flex pro umožnění povytažení příhradových nosníků GT 24 mimo půdorys objektu a vytvoření pracovního prostoru pro stropní desku