You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Harfa Office Park Beethoven, Praha

Informace o projektu

Místo stavby: Praha, Česká republika

 • desetipodlažní objekt
 • více než 30 000 m2 administrativních prostor
 • rozsáhlé podzemní parkoviště s téměř dvěma sty parkovacími misty

Požadavky

 • zajištění optimálního řešení pro všechny potřeby stavby, včetně bezpečnosti osob

Zákazník

FERI, s.r.o., Hradec Králové

Výhody pro zákazníka

 • rychlá montáž a demontáž systémového bednění
 • zajištění bezpečnosti osob na stavbě
 • zásobovací a vyvážecí plošiny pro manipulaci s materiálem i v místech s omezeným přístupem
 • úspora času i nákladů
Martin Píta, projektový manažer
Martin Píta
projektový manažer

Díky profesionalitě a flexibilitě firmy PERI se nám vždy podařilo najít optimální řešení pro všechny potřeby naší stavby. Novinkou pro nás byla zásobovací plošina ze systému TRIO a RCS, která je ukázkovým příkladem jednoduchosti, funkčnosti a bezpečnosti.

Řešení PERI

 • stěny bedněny systémem rámového bednění TRIO, u jednostranných stěn doplněným opěrnými rámy SB
 • nasazení sloupového bednění QUATTRO
 • šikmé sloupy bedněny systémem TRIO doplněným speciálním dílem
 • na stropy nasazeno osvědčené stropní bednění MULTIFLEX podepřené stojkami PEP, v místech propojovacích krčků podpěrnými věžemi ST 100
 • nasazení zásobovací a vyvážecí plošiny ze systému TRIO a RCS