You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Institut klinické a experimentální medicíny - nový pavilon G1 a G2, Praha

Informace o projektu

Místo stavby: Praha, Česká republika

Stavba pavilonů G1 a G2 v areálu Institutu klinické a experimentální medicíny

 • železobetonová monolitická konstrukce
 • 3 podzemní, 6 nadzemních podlaží
 • půdorysné rozměry 96 x 33 m

Požadavky

 • návrh a dodání nejvhodnějších systémů bednění a lešení na všechny části stavby

Zákazník

GriToN CZ s.r.o. 

Výhody pro zákazníka

 • urychlení výstavby s vhodnými systémy bednění a lešení
 • dodání materiálu od jednoho dodavatele
 • variabilní systém lešení s rychlou montáží, úspora nákladů na podpěrnou konstrukci
 • zabezpečení volných okrajů stropních desek ochrannými mřížemi PROKIT

Řešení PERI

 • v podzemí na členité tvary tunelů/chodeb nasazeno univerzální a všestranné stěnové bednění TRIO se spínáním DW 15
 • stěny nadzemních podlaží bedněny systémem MAXIMO umožňujícím snadnou montáž spínáním z jedné strany
 • pro stropy zvoleno osvědčené, variabilní bednění MULTIFLEX
 • vykonzolované části stropních desek podepřeny lešením PERI UP Flex
 • na kruhové sloupy nasazeno ocelové kruhové sloupové bednění SRS, ostatní sloupy bedněny systémem QUATTRO