You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kancelářská budova Crystal, Praha

Informace o projektu

Místo stavby: Praha, Česká republika

Železobetonový monolitický skelet s pravoúhlými i oválnými sloupy, se třemi jádry a šikmo seříznutým rohem budovy po výšce sedmi podlaží

 • 14 pater
 • výška 49 m
 • 14 000 m2 prostor pro administrativu a komerční využití
 • 4 podzemní podlaží se 124 parkovacími místy

Požadavky

 • rychlost, kvalita povrchů a bezpečnost
 • vytvoření atypického rohu budovy ve tvaru sbíhající se lomené plochy
 • flexibilita v dodávkách podle harmonogramu stavby

Zákazník

Pragis a.s., Praha

Výhody pro zákazníka

 • stěnové bednění MAXIMO se spínáním z jedné strany umožňuje jednostranné bednění
 • panelový systém SKYDECK je možné v závislosti na tloušťce desky a pevnosti betonu díky padací hlavě odbednit a přesunout do dalšího taktu již po 24 hodinách
 • urychlení výstavby se stropními stoly SRU, které je možné vytáhnout ve vodorovné poloze z podlaží a přesunout na místo příští betonáže s pomocí dostatečně únosné přesazovací vidlice
 • prvky zajišťující bezpečnost jsou buď integrované části systému, nebo samostatné díly zařízení staveniště sloužící např. k zabezpečení volných okrajů stropních desek
Kancelářská budova Crystal, Praha
Tomáš Kvidera
stavbyvedoucí

I přes tak náročnou stavbu se systémy PERI osvědčily v plné míře. Velkou předností je kompatibilita různých systémů. Na této stavbě jsme vycházeli hlavně z požadavků investora na rychlost, kvalitu povrchů a bezpečnost. To vše se nám podařilo při použití stěnového systému MAXIMO, stropních stolů v kombinaci se systémem SKYDECK a v neposlední řadě systému lešení PERI UP Rosett na podepření šikmých stěn. Díky výborné spolupráci jsme dodrželi všechny požadavky investora. Firma PERI je pro nás spolehlivým partnerem.

Řešení PERI

 • nasazení stěnového bednění MAXIMO se spínáním z jedné strany pro vytvoření pohledových betonových ploch
 • stropy bedněny panelovým systémem SKYDECK (možnost včasného odbednění), na okrajích stropními stoly SRU
 • u lomené plochy bylo nasazeno bednění MAXIMO zapřené rámy ze závor SRU a dílů VARIOKIT, které byly postaveny na nosné konstrukci z nosníků GT 24 a podpěrného lešení PERI UP Rosett