You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Obytný komplex u Severního nádraží, Vídeň

Informace o projektu

Místo stavby: Vídeň, Rakousko

Dvě 8patrové obytné budovy s 91 bytovými jednotkami na ploše bývalého Severního nádraží ve Vídni.

 

 • stěny, sloupy a stropy betonované na místě

Požadavky

 • architektonicky náročná fasáda balkónů
 • požadavky na pohledový beton pro stěny a spodní strany balkónů
 • zhotovení hrubé stavby za 10 měsíců

Zákazník

Universale Hochbau, Trumau

Výhody pro zákazníka

 • stěny z pohledového betonu s předem určeným modulem spár a spínání
 • dodržení stanoveného časového harmonogramu
 • přehledné zásoby materiálu
Jürgen Pischof, stavbyvedoucí
Jürgen Pischof
stavbyvedoucí

Se systémem SKYDECK jsme měli pro náš stavební záměr skutečně to správné stropní bednění - systém padací hlavy pro časné odbednění a snadná a lehká manipulace nás přesvědčily. A stěnové bednění MAXIMO je o 25 procent rychlejší než běžné rámové systémy bednění. Spoustu času je možné ušetřit především spínáním z jedné strany.

Řešení PERI

 • řešení pro stěny, sloupy a vyložené části balkónů s promyšleným rozvržením taktů
 • rámové bednění MAXIMO pro stěny z pohledového betonu s přesně definovaným modulem spár a spínání s 25% úsporou času při bednění stěn (zásoba materiálu 800 m²)
 • stropní bednění SKYDECK pro snadnou manipulaci a časné odbednění se systémem padací hlavy při bednění stropů jednotlivých podlaží (zásoba materiálu 2 200 m²)
 • vyložené stropní bednění s využitím také jako pracovní lešení