You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Office Building Argentinská, Praha

Informace o projektu

Místo stavby: Praha, Česká republika

 • šest nadzemních podlaží
 • dvě podzemní podlaží s parkovacími místy
 • 2 600 m2 kancelářských prostor
 • restaurace, obchody, sportovní a odpočinková místa

Požadavky

 • zhotovení 3 šikmých sloupů s výškou 7,5 m přes dvě patra v pravé části budovy
 • dodávky materiálu přesně podle časového harmonogramu z důvodu nedostatečného prostoru pro skladování materiálu

Zákazník

PRAGIS a.s., Praha
divize pozemní stavby

Výhody pro zákazníka

 • propracovaná logistika dodávek materiálu na stavbu
 • využití šachtových rohů, které usnadňují přemístění celého bednění šachty s pomocí jeřábu
 • promyšlené atypické řešení pro nakloněné sloupy
Martin Choutka, stavbyvedoucí
Martin Choutka
stavbyvedoucí

S technickou podporou, inovativními technologiemi a výrobním zázemím firmy PERI jsme dokázali postavit i tak náročné konstrukce jako jsou šikmé sloupy, vysoké stěny a sloupy přes dvě podlaží, a to vše v časovém předstihu. Na návrhu ideální konfigurace bednění se nemalou měrou podílel manažer odbytu firmy PERI.

Řešení PERI

 • nakloněné šikmé sloupy bedněné systémem SRS podepřené rámy ze závor SRU, prvků bednění VARIO, vřeten SLS, stojek MP a dřevěných lůžek vyrobených předem v montážní hale PERI
 • pro jednostranné a oboustranné stěny, vysoké 3,45 m, byl ideálně zvolen systém MAXIMO 360
 • sloupy s obdélníkovým průřezem (1 x 0,3 m) bedněné rámovým bedněním MAXIMO 360/120
 • pro bednění stropů nasazen panelový systém SKYDECK
 • u světlých výšek 7,520 m až 8,020 m a stropní desky s tloušťkou 70 cm a s hlavicemi až 100 cm bylo nasazeno stropní bednění MULTIFLEX a podpěrné věže ST 100
 • u bednění šachet byly využity odbedňovací rohy MAXIMO