You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Polyfunkční centrum „U Dubu“, Praha

Informace o projektu

Místo stavby: Praha, Česká republika

 • obytný a administrativní komplex – objekty C,E,F se společným suterénem sloužícím pro parkování vozidel a technické zázemí
 • konstrukční systém spodní stavby převážně z železobetonového sloupového skeletu

Požadavky

 • dodržení časového harmonogramu
 • efektivní výstavba s bezpečnými systémy

Zákazník

PRAGIS a.s., Praha

Výhody pro zákazníka

 • rychlá a bezpečná montáž a demontáž
 • snadná manipulace se systémem SKYDECK
 • úspora času nasazením systému MAXIMO se spínáním z jedné strany
Martin Choutka, stavbyvedoucí
Martin Choutka
stavbyvedoucí

Firma PERI nabízí svým zákazníkům profesionální a individuální přístup. Zvolený systém stěnového bednění MAXIMO nám zaručil kvalitu díla, zjednodušení montáže a hlavně urychlení výstavby monolitických stěn.

Řešení PERI

 • maximální využití pronajímatelného materiálu a výhod systémů PERI
 • nasazení odbedňovacích rohů MAXIMO pro zefektivnění výstavby výtahových jader s dvojitou stěnou
 • využití systému SKYDECK s jednoduchou a bezpečnou montáží pro pravidelný půdorys stropních desek
 • pro strop vyztužený trámy byl doplněn systém SKYDECK systémem MULTIFLEX