You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1, Praha

Informace o projektu

Místo stavby: Praha, Česká republika

 • projekt revitalizace pozemků v okolí Masarykova nádraží
 • ateliér Zaha Hadid Architects
 • dva unikátní objekty s velkolepou architekturou
 • 20 200 m2 kancelářských ploch, 4 700 m2 obchodních ploch
 • 7 a 9 podlaží, společný dvoupodlažní suterén

Požadavky

 • návrh na podepření vykonzolované desky 2. NP na objektu A a B
 • návrh na podepření vykonzolované desky až po 7. NP v místě "rotating plaza" s postupně se otáčející fasádou středního bodu

Zákazník

Metrostav a.s., divize 6, Praha

Výhody pro zákazníka

 • návrh a dodání flexibilního, univerzálního, únosného systému lešení
 • stálá podpora na stavbě firmou PERI
 • pomoc s dodávkami velkého množství materiálu
Radim Mádr, stavbyvedoucí
Radim Mádr
stavbyvedoucí

Stejně jako u jiných architektonických návrhů, které vytvořila Zaha Hadid, ani zde nepatřila cesta od projektu k realizaci mezi ty nejjednodušší. Prostorová a výšková překlenutí konstrukcí byla v tomto případě tou největší výzvou. Na velkou část bylo nasazeno flexibilní a únosné lešení PERI UP, které muselo být i přes stálou podporu firmou PERI a pomoc s dodávkami velkého množství materiálu doplněno také jinými podpěrnými systémy. Musím konstatovat, že práce s PERI UP byla pro nás nejjednodušší a nejpohodlnější, na čemž jsme se s kolegy, kteří v našem týmu zakázku realizovali, jednoznačně shodli.

Řešení PERI

 • pro podepření desky 2. NP byla navržena podpěrná konstrukce ze systému lešení PERI UP Flex
 • V místě, kde jsou budovy propojeny pouze dvěma podzemními podpažími a fasáda na jedné straně v každém nadzemním podlaží ustupuje a na protilehlé straně je naopak předsazená, bylo pro podepření navrženo také modulové lešení PERI UP Flex tak, aby bylo možné přenést zatížení vždy ze tří pater.