You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Polyfunkční objekt Nové Lauby, Ostrava

Informace o projektu

Místo stavby: Ostrava, Česká republika

 • bytový komplex
 • pětice propojených domů ve formě tradičního městského bloku ve tvaru uzavřeného nepravidelného lichoběžníku
 • 85 bytových jednotek, společné zázemí, parkovací místa, 4 nebytové prostory

Požadavky

 • velmi dobré rozplánování dodávek materiálu na stavbu z důvodu omezených skladovacích kapacit v centru města
 • rychlost výstavby dle stanoveného časového harmonogramu
 • části konstrukce s viditelnými plochami pohledového betonu v kvalitě PB2, za použití standardního bednění
 • velký důraz na dodržení BOZP

Zákazník

DESIA, s.r.o., Ostrava - subdodavatel hrubé stavby

Výhody pro zákazníka

 • kompletní příprava technický plánů pro bednění železobetonových konstrukcí a návrh potřebných sad stěnového a stropního bednění firmou PERI
 • promyšlené nasazení systémů s neodmyslitelnými výhodami
 • přesné dodávky materiálu na stavbu
 • zajištění proti pádu z výšky konzolovým systémem MXK u stěnového bednění MAXIMO
 • volné okraje stopních desek zajištěny proti pádu z výšky systémem PROKIT
 • stálá podpora ze strany PERI
Ing. Mojmír Petráš
stavbyvedoucí

Díky počátečnímu zpoždění se stavba musela zrychlit v průběhu výstavby, protože nebylo možné měnit stanovený termín dokončení. Náročné to bylo na množství lidí, kapacitu jeřábu a samozřejmě koordinaci všech činností. S firmou PERI jsme tuto náročnou stavbu v samotném historickém jádru města zvládli se všemi úskalími
naprosto skvěle a s výsledkem můžeme být určitě spokojeni.

Řešení PERI

 • obvodová jednostranná stěna v kvalitě pohledového betonu bedněna rámovým bedněním MAXIMO v kombinaci s opěrnými rámy SB-1
 • stropní bednění MULTIFLEX a lehké rámové bednění DOMINO pro splnění požadavku na rychlost a efektivitu výstavby
 • sloupové bednění SRS pro vysokou kvalitu povrchu betonu kruhových sloupů