You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Sídliště Los Portones de Linares

Informace o projektu

Místo stavby: Linares, Chile

Nové sídliště na okraji chilského města Linares tvoří 350 rodinných domků zhotovených z monolitického železobetonu.

Požadavky

 • 350 monolitických obytných budov ve dvoudenním taktu
 • dvě různé varianty půdorysu
 • jednoduché a rychlé provedení s čtyřčleným týmem stavařů

Zákazník

Galilea S.A. Ingeniería y Construcción, Talca

Výhody pro zákazníka

 • betonáž jednoho celého domku za dva dny
 • pro provádění prací spojených s kompletním obedněním, čištěním a přemístěním do dalšího místa stačili pouze 4 muži
 • v jednom záběru zhotoveny stěny i strop
 • úspora času, pracovníků a materiálu
Pedro Letelier, vedoucí projektu
Pedro Letelier
vedoucí projektu

Trh s betonovými domy bude v následujících letech výrazně růst - a PERI je díky systému UNO velmi dobře připravena. Porovnávali jsme více systémů a na základě jednoduché manipulace a rychlosti výstavby jsme se rozhodli pro PERI. Výsledek je, i díky individuální péči, úžasný.

Řešení PERI

 • využití lehkého hliníkového systému bednění UNO jako formu, pro možnost zhotovit stěny i strop v jednom
  záběru
 • systém padacích hlav pro rychlé odbednění stropních panelů
 • kónické rádlování bez chráničky
 • nosnou konstrukce podkroví z dřevěného krovu

Použitý systém PERI