You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Smíchov City - Sever

Informace o projektu

Místo stavby: Praha, Česká republika

 • administrativní budova Na Knížení a bytový objekt složný z devíti samostatných a konstrukčně rozdílných domů, které tvoří jeden celek
 • bytový objekt po dokončení - 195 bytových jednotek
 • 2 - 3 podzemní a 6 nadzemních podlaží
 • zahájení stavby 2020, plánované dokončení 2023

Požadavky

 • návrh bednění se zohledněním materiálu v půjčovně zákazníka
 • dodržování dodávek dle stanoveného harmonogramu

Zákazník

STRABAG a.s., Praha

Výhody pro zákazníka

 • navržení bednění s využitím zásoby materiálu v půjčovně zákazníka
 • sladění dodávek ze skladu PERI a půjčovny STRABAG
 • nasazení osvědčených systémů
Ing. Petr Girard
vedoucí projektu

Vzhledem k velikosti a rozsahu zakázky zde skvěle zafungovala dlouhodobá
spolupráce mezi STRABAG BMTI a firmou PERI. Při objednávání bednění jsme
se díky nastavenému systému nemuseli zabývat tím, zdali má bednění naše
půjčovna nebo je potřeba jej objednat přímo z PERI, jelikož vše šlo přes jednoho
technika. Díky tomu jsme na stavbě ušetřili čas, zbytečnou administrativu a
vše proběhlo k vzájemné spokojenosti.

Řešení PERI

 • jednostranné bednění systémem TRIO s rámy SB v podzemních podlažích
 • běžné sloupy bedněny bedněním TRIO TRS, kruhové ocelovým sloupovým bedněním SRS
 • na stropy nasazeno osvědčené nosníkové bednění MULTIFLEX, větší světlé výšky s podepřením věžemi ST 100
 • pro transport materiálu vybavení zásobovacími plošinami ze systému RCS