You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Úřad spolkového kancléře Berlín

Informace o projektu

Místo stavby: Berlín, Německo

  • 37 m vysoká reprezentativní a správní budova na Sprévě, nedaleko od budovy říšského sněmu

Výstavba: 1997-2001

Architekt: Axel-Schultes-Architekten, Berlín

Požadavky

  • 2 500 m² vlnitého stropu ve výšce 18 m,  zatížení betonem 23 kN/m²
  • povrchy částečně viditelné, z bílého betonu

Zákazník

ARGE Rohbau Bundeskanzleramt;
HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau AG, Halle;
WAYSS & FREYTAG AG, Hoch- und Wirtschaftsbau Berlin;
CUBIERTAS Y MZOV GmbH, Berlin

Výhody pro zákazníka

  • rychlý postup stavby s velkým stupněm předvýroby a logistickou podporou
  • vícenásobné použití stolů na míru

Řešení PERI

  • 30 000 m² stěnového a stropního bednění, 6 000 m PD 8 a MULTIPROP
  • dodání předem smontovaných stropních stolů lodí