You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

BMW IBU World cup Biathlon, Nové Město na Moravě

Informace o projektu

Místo stavby: Nové Město na Moravě, Česká republika

Dodání lešení na stavbu tribun pro 11 500 diváků, konstrukce pro LED TV, podstavce TV, lávky a přechody.

 • Doba výstavby: 10 – 12/2016
 • Termín dokončení: 8.12.2016
 • celkem 560 tun lešení PERI UP Rosett Flex

Požadavky

 • navýšení kapacity Vysočina arény výstavbou tribun
 • propustnost vstupů tribun
 • výstavba tribun v nepřístupném terénu
 • 10 konstrukcí pro LED TV
 • nová tribuna u VIP stanu s průjezdem pro závodníky    

Zákazník

WCH Biathlon 2013, s.r.o.

Výhody pro zákazníka

 • dodávka velkého množství pronajímatelného materiálu dle daného časového harmonogramu
 • zajištění bezpečnosti pro návštěvníky doplněním zábradlí a stávajících tribun
 • kompletní nabídka a realizace všech konstrukcí od jednoho dodavatele

Řešení PERI

 • vytvoření tribun i ostatních konstrukcí ze systému lešení PERI UP Rosett Flex
 • doplnění konstrukcí přímo na místě speciálními díly z důvodu bezpečnosti návštěvníků
 • dodávka 560 tun lešení PERI UP Rosett Flex