You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Festival Let it roll, Milovice

Informace o projektu

Místo stavby: Milovice, Česká republika

  • Vytvoření konstrukce s šířkou 47 m, výškou 12 m a hloubkou 20 m.
  • Rozměry pódia: 10 m x 10 m 

Požadavky

  • futuristická konstrukce jako dominanta celého festivalu s pódiem a částí přizpůsobené pro zavěšení veškeré techniky a technologií, včetně reproduktorů, osvětlení a LED TV

Zákazník

VERTIMA s.r.o., Vestec

Výhody pro zákazníka

  • využití pronajímatelných dílů lešení PERI UP Rosett Flex
  • posouzení stability a zajištění dostatečného přitížení konstrukce

Řešení PERI

  • modulový systém PERI UP Rosett Flex pro vytvoření konstrukce
  • částečné zakrytí vrchní části konstrukce a postranní věže pomocí vysunutí s diagonál a příhradových vazníků
  • krajní plochy lešení zalomené pomocí vysunutých trubek