You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Dálniční most přes řeku Drávu

Informace o projektu

Místo stavby: Osijek, Chorvatsko

 • nová konstrukce 2 485 m dlouhého mostu při modernizaci dálnice A5 ve východním Chorvatsku, skládající se z jednoho visutého mostu a přibližovacích mostů v záplavové oblasti řeky Drávy.
 • dva mosty předmostí, každý dlouhý 1 000 m navržené s šířkou trámové mostovky 35 m
 • konstrukce s prefabrikovaných předpjatých betonových nosníků
 • osazené na masivních kruhových železobetonových sloupech s hřibovou hlavicí a průměrem 1,80 m
 • zavěšený most o třech polích (s rozpětím 100 m / 220 m / 100 m), zavěšené na dvou pylonech tvaru A a výškou 75 m
 • mostovka řešena jako ocelová spřažená konstrukce

Požadavky

 • kruhové sloupy (o průměru 180 cm) s hřibovou hlavicí
 • železobetonové vykonzolované římsy na krajích a i mezi dvěmi oddělenými vozovkami
 • šplhavé bednění pro pylony s neustále se měnícím příčným průřezem
 • krátká doba výstavby, co nejrychlejiší možnost přizpůsobení řešení bednění ke stávajícímu průřezu

Zákazník

Mostovka a sloupy mostů předpolí
Skladgradnja d.o.o. Split

Pylony
Viadukt d.d. Zagreb

Výhody pro zákazníka

 • přizpůsobení všem technickým požadavkům
 • rychlá a jednoduchá montáž, stejně jako provoz
 • použití pronajímatelných systémových komponentů
Ante Sabljić, stavbyvedoucí pro mostovku
Ante Sabljić
stavbyvedoucí pro mostovku

Řešení se systémem VARIOKIT skvělým způsobem kombinovalo funkčnost, flexibilitu, spolehlivost a rychlou montáž. Mohli jsme tak optimálně splnit všechny technické požadavky stavby. Návrh PERI přitom zohlednil jako obvykle všechny potřebné detaily.

Anto Vranjković, stavbyvedoucí pro pylony
Anto Vranjković
stavbyvedoucí pro pylony

Návrh šplhavého bednění nebyl pouze hospodárným, ale umožňoval zároveň krátkou dobu trvání taktu. Nasazené technologie PERI byly velmi praktické a dosáhli jsme s nimi vysokého standardu bezpečnosti. Chvályhodná je také podpora našeho týmu na stavbě techniky PERI před a během provádění stavby.

Řešení PERI

 • vysoce flexibilní a spolehlivé řešení VARIOKIT s velmi krátkou dobou montáže
 • optimální koncepce šplhavého bednění urychlující dobu výstavby
 • nákladově efektivní výhoda vzhledem k co největšímu užívání pronajímatelných systémových komponentů
 • optimální podpora ze strany techniků PERI přímo na stavbě