You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Dálniční most přes Rio Sordo

Informace o projektu

Místo stavby: Vila Real, Portugalsko

 • dálniční most na A4 přes údolí Sordo v pohoří Marão

Konstrukce: pět polí mostu s dvěma oddělenými mostovkami
Metoda výstavby: letmá betonáž, podskružení krajních polí
Celková délka: 412 m

Požadavky

 • rozšíření mostovky z 16 m na 19,40 m
 • 72 m dlouhé bednění mostovky s danými body pro zatížení při osové vzdálenosti 10 m a 24 m

Zákazník

INFRATÚNEL, Construtores do Túnel do Marão A.C.E., Porto

Výhody pro zákazníka

 • snížené materiálové náklady a pracnost u podskružení
 • maximální přizpůsobivost modulového systému VARIOKIT
 • rychlá montáž podle potřeb stavby
F. Paiva, A. Monteiro, J. Campos, P. Rosa, J. Marques, L. Fidalgo
manažeři stavby

S pomocí vysokopevnostních věží VST bylo možné přizpůsobení podepření různým výškám. S pomocí předem smontovaných sestav jsme prováděli montáž rychle a bezpečně.

Řešení PERI

 • 30 m vysoká skruž z vysokopevnostních věží ze systému VARIOKIT
 • CB/VARIO šplhavé bednění pro pilíře
 • zavěšené opěrné rámy SB pro plošiny pilířů
 • bednění mostovky a podskružení krajních polí ze systému VARIOKIT
 • bezpečná přístupová technika s pracovním lešením PERI UP Rosett