You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Dopravní uzel Siekierkowska

Informace o projektu

Místo stavby: Varšava, Polsko

Příjezdové rampy dlouhé 723 m a 419 m jsou na trase Siekierkowska procházející mimoúrovňovým dopravním uzlem Bora Komorowskiego v blízkosti centra Varšavy vedeny v několika úrovních po dvou nových mostech.

Požadavky

  • výroba pilířů, podpěrných stěn i vrchní stavby mostu
  • současně zhotovováno šest betonářských úseků délky téměř 50 m

Zákazník

Budimex-Dromex S.A., Varšava

Výhody pro zákazníka

  • rychlé přesouvání bednění a podpěrného lešení
  • rychlý postup výstavby
Wlodzimierz Bielski, stavbyvedoucí
Wlodzimierz Bielski
stavbyvedoucí

Sestavy bednění vrchní stavby byly při odbedňování ukotvovány do mostní konstrukce a podpěrná konstrukce vespod se pak dala demontovat. Ušetřili jsme tak spoustu času a tím i mzdové náklady. Právě u staveb uvnitř městské zástavby je rychlost přemísťování bednění obzvlášť důležitá.

Řešení PERI

  • sestava bednění komorového průřezu železobetonového mostu z běžně pronajímaných dílů
  • bednění po betonáži ukotvené táhly DW 15 ke konstrukci, pro přemístění podpěrného lešení do dalšího záběru