You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Lávka pro pěší a cyklisty, Nymburk

Informace o projektu

Místo stavby: Nymburk, Česká republika

 • nová lávky nahrazující původní lávku strženou z důvodu havarijního stavu v roce 2018
 • délka lávky 228 m, šířka lávky 4 m
 • lávka pro pěší a cyklisty, v akutních případech možnost využití pro záchranáře, hasiče a policisty

Požadavky

 • řešení betonáže lávky prováděné na břehu
 • podepření mostovky s dodržením přesného tvaru
 • návrh nízkého podepření pro uložení vazníků a střední části mostovky nezajištěné dodanými vazníky
 • řešení pro zhotovení dvou opěr a pilířů

Zákazník

Hochtief CZ, a.s., Praha

Výhody pro zákazníka

 • nasazení velmi únosného a přizpůsobivého systému lešení PERI UP Flex
 • vyrobení a dodání předem připravených vazníků dle požadavků projektu
 • dodání bednění a lešení i s návrhem pro realizaci jedním dodavatelem
 • podpora po celou dobu trvání projektu
Linda Černá Vydrová
specialistka

Práce na stavbě probíhaly pod velkým časovým tlakem, proto bylo velmi důležité pečlivě organizovat sled stavebních prací a nasazení pracovních sil. Opravdu dobrou volbou bylo nasazení flexibilního systému lešení PERI UP Flex, který umožnil bez jakýchkoli komplikací podepření všech konstrukcí.

Řešení PERI

 • návrh a dodání speciální vazníků odpovídajícím požadavkům projektu a přepravy - výroba provedena v montážní hale PERI
 • podepření vazníků a střední části mostovky konstrukcí věží ze systému lešení PERI UP Flex
 • nasazení rámového bednění DOMINO pro zhotovení opěr a pílířů v kvalitě pohledového betonu
 • využití lešení PERI UP Flex pro podepření mostovky mezi opěrami a pilíři při spojování ocelových částí oblouku mostovky na březích řeky