You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Mega Bridge, Průmyslový okruh

Informace o projektu

Místo stavby: Bangkok, Thajsko

Stavba mostu Mega Bridge je nejpozoruhodnějším projektem části průmyslového okruhu dlouhého 13 km (Industrial Ring Road IRR) v hlavním průmyslovém obvodu Bangkoku. Právě v tomto místě vytváří řeka Chao Phraya velký oblouk a musí být proto v severojižním směru dvakrát přemostěna.

 • typ konstrukce: dva zavěšené mosty
 • délka: 702 m a 582 m
 • výška čtyř pylonů : 173 m a 164 m
 • šířka rozpětí: 326 m a 398 m
 • doba výstavby: do roku 2006

Požadavky

 • současná výstavba všech čtyř pylonů
 • realizace složitého tvaru pylonů s komplikovanými plošnými prořezy způsobenými šikmým sklonem, zúženým průřezem a lomenými hranami

Zákazník

TNNS Joint Venture:
Taisei, Nishimatsu, NKK, Sino Thai

Výhody pro zákazníka

 • betonářské záběry v pravidelných týdenních cyklech
 • lávky použitelné bez výrazných úprav
 • vysoká produktivita díky bezpečné a pohodlné praci na samošplhavém bednění
Akira Mihashi, vedoucí projektu a Hirobumi Kono, stavbyvedoucí
Akira Mihashi | Hirobumi Kono
vedoucí projektu | stavbyvedoucí

Řešení bednění PERI výrazně přispělo k úspěšné realizaci tohoto projektu. Bednění se skvěle přizpůsobilo proměnlivému průřezu i sklonu. Bezpečnou a pohodlnou prací na samošplhavém bednění PERI ACS bylo dosaženo velké produktivity práce.

Řešení PERI

 • samošplhavý systém bednění ACS, nezávislý na jeřábu
 • plynule přestavitelné konzoly ACS V zaručující neustálou přítomnost bezpečných vodorovných lávek pro ergonomickou práci
 • zohlednění kabelových vývodů v horní části pylonu (Stem)