You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Městský okruh, Křimická - Karlovarská v Plzni

Informace o projektu

Místo stavby: Plzeň, Česká republika

 • estakáda na druhé části městského okruhu 
 • délka úseku 514 m, 16 mostních polí o maximálním rozpětí 33 m
 • jednotrámová mostovka o šířce 9,85 m a výšce 1,88 m

Požadavky

 • jeden dodavatel bednění i podpěrné konstrukce
 • proškolení zákazníka pro obsluhu bednění i posun skruže
 • malá konstrukční výška z důvodu nízkého pilíře

Zákazník

METROSTAV a.s., D5

Výhody pro zákazníka

 • podpora zákazníka pracovníky PERI přímo na stavbě
 • proškolení personálu stavby
 • dodání všech systémů jedním dodavatelem

Řešení PERI

 • navržení posuvné skruže s celkovou délkou 68 m z 380 bm příhradových nosníků KMT
 • kombinace se stavebnicí pro inženýrské stavby VARIOKIT pro umožnění plynulé změny příčného sklonu mostu ± 2,5 %
 • vybavení konstrukce vlastním hydraulickým agregátem, rozvodem hadic a sestavou hydraulických válců