You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Městský tunel Malmö

Informace o projektu

Místo stavby: Malmö, Švédsko

Městský tunel, dlouhý 11 km, propojuje Öresundský most a Hlavní nádraží Malmö s novou podzemní stanicí přímo u stávajícího nádraží.

Konstrukce: hloubený tunel
Vnitřní šířka: až 21,00 m
Vnitřní výška: 7,20 m až 9,85 m

Požadavky

  • maximální vodotěsnost díky oblasti dna a stěn bez pracovní spáry
  • strop tunelu s tloušťkou až 1,10 m
  • průjez pro stavbu o šířce 4,70 m
  • různé průřezy a variabilní tloušťku stěn a stropu
  • výška trámů 0,60 až 3,15 m ve středu tunelu

Zákazník

NCC Construction Sverige AB (Malmö C Nedre, E101)
ARGE MCG Malmö Citytunnel (Entrance Area E201);
Bilfinger Berger AG, Per Aarsleff A/S, E. Pihl & Son A.S.

Výhody pro zákazníka

10denní takty díky hospodárné kombinaci skládající se ze speciálních konstrukcí a pronajímatelného systémového materiálu.

Magnus Jakobsson, stavbyvedoucí E101, NCC
Magnus Jakobsson
stavbyvedoucí E101, NCC

Dno, stěny i strop mohly být s tunelovým bedněním PERI vyrobeny v 10denním taktu. PERI nám poskytla vždy to nejlepší řešení.

Řešení PERI

Kombinace konstrukce bednicího vozu, postaveného speciálně pro tuto stavbu, a pronajatých systémových dílů PERI: Dva bednicí vozy vpředu se stěnovým nosníkovým bedněním VARIO GT 24. Elipsovité železobetonové sloupy uprostřed tunelu bedněny speciálně připraveným řešením VARIO sloupů. Stropy dvěma následnými stropními bednicími vozy. Navíc dva bednicí vozy pro jižní část vjezdu.