You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Artura Ravenela ml.

Informace o projektu

Místo stavby: Charleston, Spojené státy

 • konstrukce: zavěšený most
 • výška pylonů: 175 m
 • výška mostovky: 61 m
 • délka: 4 km
 • rozpětí: 472 m
 • doba výstavby: 2001 - 2005

Požadavky

 • variabilní rozměry pylonů od max. 9,14 m x 7,92 m u základny až do min. 5,47 m x 4,87 m u vrcholu
 • několikrát po celé výšce se měnící tloušťka stěny pylonu
 • krátká doba výstavby
 • vysoké logistické požadavky
 • vysoké požadavky na kvalitu povrchu betonu a rozměrovou přesnost
 • zohlednění velkého zatížení větrem

Zákazník

Stavbu provedl:
Tidewater/Skanska USA Inc. and
HBG Constructors Inc./Flatiron Structures Company

Výhody pro zákazníka

 • pevně stanovený pracovní rytmus
 • betonářské záběry v 7 denním taktu u dolní části pylonů a 4-5 denní takty nad změněným úhlem sklonu pylonů
 • jednoduchá obsluha díky hydraulicky ovládaným sestavám bednění
 • úspora kapacity jeřábu
Peo Halvarsson, hlavní stavbyvedoucí
Peo Halvarsson
hlavní stavbyvedoucí

Naše rozhodování při volbě dodavatele bednění usnadnily předcházející zkušenosti s výhodnými cenami a velmi dobrými výsledky spolupráce s techniky PERI. Řešení PERI znamenalo mít na stavbě bednicí systém, se kterým je možné pracovat rychle a kvalitně.

Řešení PERI

 • efektivní koncepce bednění se samošplhavým systémem bednění ACS a VARIO GT 24
 • montáž, vybavení a úprava pracovních lávek ACS na montážním místě a následná přeprava lodí k pylonům
 • 50 m dlouhé lávky mezi nohami pylonů