You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Baluarte

Informace o projektu

Místo stavby: Baluarte, Mexiko

Zavěšený most s dvěma pylony, které se směrem k vrcholu rozšiřují a zužují a devět zdvojených mostních pilířů s vodorovným rozepřením.
V době stavby byl Puente Baluarte třetí nejvyšší most na světě.

 • výška pylonů: 169 m a 156 m
 • výška dvojitých pilířů: max. 145 m
 • celková délka mostu: 1 124 m
 • rozpětí hlavního pole: 520 m
 • šířka mostovky: 20 m
 • hloubka překlenuté rokle: cca 400 m

Doba výstavby: 2008 - 2012

Požadavky

 • zhotovení dovu pylonů a předpolí s dovojitými pilíři
 • komplikovaný tvar konstrukce pylonů
 • dopředu a dozadu nakloněné části pylonů

Zákazník

TRADECO Infraestructura, S.A. de C.V.

Výhody pro zákazníka

 • optimalizovaný objem materiálu na stavbě díky vícenásobnému využití pro spodní i horní stavbu pylonu
 • úspora doby používání jeřábů
 • rychlé přizpůsobení tvaru konstrukce behem každého betonářského záběru
 • rychlý postup výstavby díky velkoplošným samošplhavým sestavám
 • bezpečné pracovní plošiny
 • vynikající povrch betonu
Salvador Sánchez Núñez, vedoucí stavby
Salvador Sánchez Núñez
vedoucí projektu

Se systémy PERI a efektivním inženýringem jsme velmi spokojeni. S pomocí ACS mohlo být šplhání značně urychleno. Navzdory velké výšce jsme mohli na pracovních lávkách pracovat v naprostém bezpečí. Docílili jsme skvělého povrchu betonu a náš zadavatel je velmi spokojen.

Řešení PERI

 • detailní návrh pracovních taktů bednění a lešení pro každý betonářský záběr
 • sestavy bednění pro oba pylony
 • řešení samošplhavého bednění sestavené z dílů systému ACS, vnější stěny se sklonem vpřed i vzad pro plynulé upravení úhlu a vytvoření vodorovné pracovní plochy
 • podpora přímo na stavbě od zkušeného šéfmontéra firmy PERI
 • řešení podpěrného lešení pro bednění vodorovných rozpěr pilířů