You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Harpe Bru

Informace o projektu

Místo stavby: Sør-Fron (Oppland), Norsko

 • celková délka zavěšeného mostu: 320 m
 • rozpon mezi pylony: 100 m

Požadavky

 • složitý řez s 130 cm vysokými příčnými žebry na obou stranách mostovky v každém úseku
 • betonáž každého úseku ve dvou krocích: nejprve spodní deska, stěny a všechny žebra, poté horní deska mostovky
 • zohlednění vedení závěsů vázaných na jednotlivé lamely, aby bylo zabráněno kolizím s vozíky pro letmou betonáž
 • organizace montáže nad řekou se zvláštním způsobem kvůli předpovědi povodní
 • obložení překližkou se strukturou prken s velmi kvalitním povrchem betonu

Zákazník

JV Harpe Bru ANS
Porr Infrastructure Polsko; Implenia Norge AS

Výhody pro zákazníka

 • úspora času díky jednoduchému a rychlému přizpůsobení měnícím se průřezům mostu
 • snížení pracovní zátěže díky rychlé betonáži a přesouvání pomocí integrované hydrauliky
 • nákladově efektivní řešení díky standardně pronajímatelným systémovým konstrukčním dílům
 • rozměrově přesné provádění
 • kompletní řešení od jednoho dodavatele
Mariusz Urbanski, stavbyvedoucí
Mariusz Urbanski
stavbyvedoucí

Zvolené řešení s vozíky pro letmou betonáž VARIOKIT se ukázalo správným. Velká flexibilita systému umožnila optimalizaci postupu výstavby, takže byly pracovní náklady potřebné pro betonáž jednotlivých lamel co nejnižší. To mělo měřitelný vliv na předpokládaný časový harmonogram.

Řešení PERI

 • 4 vozy pro letmou betonáž VARIOKIT pro 5,55 m dlouhé úseky
 • přizpůsobené bednění pro různé mostní průřezy
 • samostatné pojíždění prostřednictvím integrované hydrauliky a kompletní hydraulické vyrovnání a přizpůsobení
 • bezpečné přístupy a pracovní plošiny s lešení PERI UP