You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Měšice, II. etapa

Informace o projektu

Místo stavby: Měšice, Česká republika

 • pětipolový, monolitický, železobetonový deskový most
 • délka mostu 114,30 m
 • šířka mostu 10,60 m

Požadavky

 • návrh podepření nosné konstrukce s variabilním bedněním z důvodu měnícího se terénu
 • vytvoření průjezdů pro vlak a osobní vozidla
 • zvýšená bezpečnost s ohledem na průjezdy vlaků a osobních vozidel

Zákazník

T.A.Q. s.r.o., Praha

Výhody pro zákazníka

 • návrh a dodání materiálu jedním dodavatelem
 • nasazení nejvhodnějších řešení pro splnění všech požadavků projektu
 • podpora zákazníka přímo na stavbě
Jakub Novotný, stavbyvedoucí
Jakub Novotný
stavbyvedoucí

Na této zakázce jsme spolupracovali s dodavatelem PERI hlavně z důvodu nutné kombinace různých typů bednících prvků a materiálů s ohledem na náročnost a členitost stavby. Bylo potřebné vyřešit prostorovou skruž, kde nám nejvíce vyhovoval způsob provedení z podpěrných věží ST 100 s ohledem na jednoduchost a rychlost, ale zároveň vysokou odolnost a únosnost. Dále bylo zapotřebí navrhnout provedení ochranných rámů, které tvořily podchod pro pěší a překlenutí obslužné komunikace, ale především železniční tratě – zde nejvíce vyhovoval systém PERI UP Flex v kombinaci s ocelovými HDT nosníky, a to z důvodu rychlosti montáže s ohledem na plánované krátkodobé výluky. Současně jsme využili i výrobu zakázkového bednění, konkrétně dřevěné ramenáty/vazníky pro docílení tvaru spodní části nosné konstrukce, které jsme díky navrženému tvaru mohli dále využít i pro bednění říms. Skvělá byla spolupráce jak s obchodním zástupcem, tak projekční částí, která byla variabilní a flexibilní při vyjednáváních a případných změnách, které s sebou nese každá stavba.

Řešení PERI

 • na spodní stavbu navrženo lehké bednění DUO
 • opěry bednění systémem rámového bednění DOMINO
 • pro zvýšenou pohledovost pilířů vyrobeny předem v montážní hale PERI ramenáty z nosníkového bednění VARIO a dodané na stavbu vcelku
 • podepření mostovky řešené vyriabilně výškově nastavitelným systémem podpěrných věží ST 100
 • u průjezdů k přenosu velkého koncentrovaného zatížení nasazen podpěrný systém PERI UP Flex HD
 • pro překlenutí průjezdů použity nosníky HDT
 • na mostovku nasazeny římsové konzoly VARIOKIT VGK