You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most na dálnici D1

Informace o projektu

Místo stavby: Považská Bystrica, Slovensko

Mimoúrovňová křižovatka "Centrum" na dálnici D1, představuje 767 m dlouhou mostní konstrukci.

Doba výstavby: 2008 - 2010

Požadavky

  • jedno a dvoukomorový průřez s variabilní šířkou vrchní stavby
  • průřezy, stejně jako příčný a podélný sklon se postupně mění

Zákazník

Bögl a Krýsl, k.s, Prešov

Výhody pro zákazníka

  • nákladově výhodná konstrukce z pronajímatelných systémových komponentů stavebnice VARIOKIT
  • přenos svislých a vodorovných zatížení z výšky bezmála 15 m
  • pro přenos většího zatížení bylo možné jednotlivé sloupky propojit v obou směrech díky systému PERI UP
Ľuboš Šalváry, stavbyvedoucí: Most na dálnici D1, Považská Bystrica, Slovensko
Ľuboš Šalváry
stavbyvedoucí

S firmou PERI spolupracujeme již několik let a opět nás nezklamala. Pro každý mostní úsek jsme obdrželi nejlepší možné řešení konstrukce bednění i lešení.

Řešení PERI

Návrh i realizace vycházely z běžně pronajímaných stavebnicových systémů:

  • vrchní stavba ve formě komorového průřezu byla realizována na bezmála 15 m vysoké prostorové skruži ze systému lešení PERI UP
  • bednění vnějších stěn komor a vyložené desky tvořily variabilní příhradové sestavy ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT