You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most přes Mur S 35

Informace o projektu

Místo stavby: Frohnleiten, Rakousko

 • 406 m dlouhý a 11,75 m široký most s předepjatého betonu a komorového průřezu ve tvaru T
 • novostavba mostní konstrukce nahradí stávající most a tvoří hlavní část modernizace dálnice S 35 mezi
  dopravním uzlem Bruck/Mur a Graz

Požadavky

 • zhotovení mostovky ze dvou hlavních částí přes řeku Mur na těžké skruži s pomocí příhradových vazníků, paralelně ke stávajícímu mostu
 • extrémně omezené montážní a skladovací prostory

Zákazník

Stavbu provedl:
Strabag/Habau Consortium

Montáž a demontáž lešení:
XERVON Austria GmbH, Maria Lanzendorf

Návrh bednění a lešení:
PERI Nußdorf, Rakousko and PERI Weissenhorn, Německo

Výhody pro zákazníka

 • dodržení harmonogramu výstavby prostřednictvím rychlé dostupnosti materiálu a krátké doby montáže
 • vysoká únosnost příhradového nosníku VRB při srovnatelně nízké vlastní hmotnosti
 • snadná montáž díky jednoduchému vyrovnávání spojených dvojic nosníků a vysokým stupněm přesnosti
 • úspora času a nákladů při zdvihání nosníků díky malé hmotnosti
Heimo Egger, šéfmontér
Heimo Egger
šéfmontér

Systém příhradových vazníků VARIOKIT s variabilním koncovým rámem vnáší do nosných konstrukcí nová měřítka. Především v případě nakloněných opěr se snižují montážní náklady. Přesvědčivé jsou i rozměrová přesnost a vyrovnávání spojených párů vazníků.

Řešení PERI

 • projektové řešení na bázi standardních, pronajímatelných systémových konstrukčních dílů stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT
 • uspořádání více než 37 m dlouhých vazníků definováno na základě statických požadavků se vzdáleností příhrad od 50 cm do 150 cm
 • komplexní nabídka služeb s návrhem vytvořeným podle daného projektu, statickým výpočtem s možností kontroly a zaškolení lešenářů před zahájením stavby přímo na místě šéfmontérem PERI
 • montáž nosné konstrukce se standardními spoji a redukovaným množstvím potřebného nářadí