You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most přes plavební komory Lanaye

Informace o projektu

Místo stavby: Lanaye, Belgie

  • spřažený most s délkou 200 m a šířkou 15 m přes plavební komory

Požadavky

  • vyložené bednění s délkou konzol 4,50 m
  • velmi úzké poloměry zatáček v oblasti břehu (osový poloměr 27,50 m)

Zákazník

BESIX, Brusel

Výhody pro zákazníka

  • hospodárné řešení projektu použitím pronajímatelných systémových konstrukčních dílů v kombinaci s přesnou úpravou podle projektu
  • dodržení napjatého časového harmonogramu
  • rychlá montáž a nasazení na stavbě s předem smontovanými díly
Pedro de Guia, technický vedoucí
Pedro de Guia
technický vedoucí

Na základě našich pozitivních zkušeností s podobnými projekty jsme se opět rozhodli pro PERI. Jejich technická podpora v rámci napjatého časového harmonogramu a projektové řešení s bednicími vozy a konzolami naše rozhodnutí potvrdily.

Řešení PERI

  • dva bednicí vozy VARIOKIT pro spřaženou mostní konstrukci hlavní části mostu s 13 betonářskými záběry
  • sestava vyložených konzol ze systému VARIOKIT v úzkých zatáčkách
  • speciální řešení podle požadavků projektu na odvedení bodového zatížení u kruhových pilířů na vnější straně vyložení