You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most přes řeku Ohio “East End Crossing”

Informace o projektu

Místo stavby: Louisville, Spojené státy

 • konstrukce: zavěšený most
 • výška pylonů: 90 m
 • délka: 762 m
 • rozpětí hlavního pole: 365 m
 • doba výstavby: 2012 – 2016

Požadavky

 • složitý tvar s nakloněnými, mírně zakřivenými a směrem vzhůru se zužujícími pylony
 • zabudování boxů pro umístění nosných lan
 • přenesení velkých zatížení a současně dodržení malých rozměrových tolerancí
 • napjatý harmonogram výstavby bez přerušení během zimy
 • bezpečné přístupy a pracovní plošiny v každé části výstavby

Zákazník

Walsh / Vinci Construction

Výhody pro zákazníka

 • návrh řešení bednění a lešení od jednoho dodavatele
 • nákladově efektivní provedení díky použití systémových komponentů z nájemního skladu PERI
 • dodržení malých tolerancí a požadavků harmonogramu
 • neustálá podpora na stavbě a technický servis
 • vysoká míra bezpečnosti v průběhu celé doby výstavby
Mike LaSalle, hlavní stavbyvedoucí
Mike LaSalle
hlavní stavbyvedoucí

Se samošplhavým systémem ACS a bedněním VARIO s možností velkého zatížení jsme mohli dodržet tolerance rozměrů a napjatý časový harmonogram. Velká podpora na stavbě a technická pomoc poskytovaná firmou PERI nám pomohla ke zvládnutí celého rozsáhlého projektu.

Řešení PERI

 • projekt bednění a podskružení na míru rozvržený na 5 stavebních částí
 • řešení bednění pro výtvoření boxů k umístění nosných ocelových lan, tak aby nedošlo k přerušení šplhání
 • návrh a dodání vysokopevnostních věží a vazníků ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT z nájemního skladu PERI
 • na míru navržené vyztužení stěnového bednění ocelovými závorami pro dosažení požadované malé tolerance
 • montáž prvků bednění včetně izolace mezi žebry panelů pro betonáž v zimním období
 • návrh a dodání pracovních plošin a přístupů z modulového lešení PERI UP