You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Térénez

Informace o projektu

Místo stavby: Crozon, Francie

Pylony s jedinečným tvarem řeckého písmene λ (Lambda).

Typ konstrukce: zavěšený most
Délka: 515 m
Hlavní rozpětí: 285 m
Výška pylonů: necelých 100 m

Požadavky

  • kontinuálně se měnící tvar pylonu
  • dříky pilíře s různými sklony až do úhlu 20°
  • přísné požadavky na bezpečnost

Zákazník

Sogea Bretagne, Brest and
Dodin Campenon Bernard, Toulouse

Výhody pro zákazníka

  • plynulý průběh výstavby a dosažení bezchybného povrchu betonu
  • dodržení vysokého stupně bezpečnosti
Antoine de Cambourg, hlavní stavbyvedoucí
Antoine de Cambourg
hlavní stavbyvedoucí

Se systémy ACS a VARIO GT 24 nám bylo umožněno zrealizovat architektonicky působivý, ale na výrobu velmi náročný proměnlivý tvar pylonů mostu. Technici PERI nám však byli po celou dobu výstavby na stavbě k dispozici, což pro nás bylo opravdovou podporou.

Řešení PERI

  • na jeřábu nezávislé a bezpečné díky samošplhavému systému ACS a stěnovému nosníkovému bednění VARIO GT 24
  • posun samošplhavého systému v rádiusu pylonu
  • bednění všech čtyř stran pilířů s pomocí šplhavého systému ACS a posunováno najednou bez nutnosti dalšího mezikotvení