You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Tošanovice - Žukov

Informace o projektu

Místo stavby: Třanovice, Česká republika

Mostní estakáda na úseku dálnice D48, která tvoří velmi frekventované propojení mezi Frýdkem - Místkem a polskými hranicemi.

Typ konstrukce: ocelovo - betonová spřažená mostní konstrukce
Délka: 720 m

Požadavky

Osová vzdálenost stojin nosníku mostu se zvětšuje z 6,50 na 9,00 m.

Zákazník

Metrostav a.s., Divize 4, Praha

Výhody pro zákazníka

  • flexibilní možnost připojování ocelových závor, lešenářských trubek, vysokopevnostních vřeten a táhel
  • přizpůsobení různým rozponům hlavních nosníků
Martin Šimek, stavbyvedoucí
Martin Šimek
stavbyvedoucí

Oproti systému, kdy je bednění překládáno, je způsob výroby s pomocí bednicích vozů PERI značně jednodušší a urychluje postup prací při realizaci spřažených mostních konstrukcí.

Řešení PERI

Dva bednicí vozy sestavené z dílů stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT.