You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most SO 204 na D3, Úsilné-Hodějovice

Informace o projektu

Místo stavby: České Budějovice, Česká republika

 • část obchvatu jihočeské metropole České Budějovice
 • délka mostu 34 m, šířka 99 m, 2 pole

Požadavky

 • rozdělení stavby mostu do 2 etap
 • 1. etapa 6 dilatačních celků
 • 2. etapa s výrazným časovým odstupem 2 dilatační celky
 • podepření ohybů výztuže stropní desky

Zákazník

COLAS CZ, a.s., Oblast - Mosty a monolitické konstrukce, Praha

Výhody pro zákazníka

 • návrh bednění a podepření pro všechny části stavby i s dočasným podepřením velmi únosnými věžemi VST
 • podpora přímo na stavbě - využití technika PERI při montáži a rektifikaci mostovky
Ing. David Strobl
stavbyvedoucí

Vzhledem k rozdělení mostu na 2 etapy bylo ze statického hlediska nutné podepření konstrukce mostovky s možností rektifikace. V tomto ohledu se nám vyplatila dlouhodobá spolupráce s firmou PERI, která nám dokázala individuálně nabídnout potřebné podepření. Samozřejmostí byla možnost využití technika PERI při montáži a rektifikaci mostovky. Při stavbě se využily i jíné, již osvědčené systémy od společnosti PERI. Pro bednění stěn to byl systém TRIO a pro prostorovou skruž systém PERI UP Flex.

Řešení PERI

 • podepření stropní desky mostu z lehké skruže z lešení PERI UP Flex
 • po odstranění skruže sktivace dočasného podepření věžemi VARIOKIT VST
 • stěny bedněny osvědčeným systémem rámového bednění TRIO
 • podepření ohybů výztuže systémem věží ST 100