You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nadjezdy nad dálnicí D1 Hněvkovice, Jiřice

Informace o projektu

Místo stavby: Hněvkovice-Jiřice, Česká republika

 • mosty spojující Hněvkovice a Jiřice s Humpolcem
 • dvoupolové mosty se dvěma opěrami a jedním pilířem
 • délka každého mostu 39,5 m, šířka 9,6 m

Požadavky

 • podepření mostů umožňující provoz na D1
 • omezení použití jeřábu na stavbě
 • bezpečné řešení pro bednění říms za provozu

Zákazník

EUROVIA CS a.s., Praha

Výhody pro zákazníka

 • velká únosnost a malá hmotnost použitých systémů PERI
 • nasazení systémů bez použití jeřábu
 • technická podpora ze strany PERI po celou dobu trvání projektu
Ing. Tomáš Hejtmánek, stavbyvedoucí
Ing. Tomáš Hejtmánek
stavbyvedoucí

Vysokopevnostní podpěry PERI UP Flex HD v kombinaci s moduly PERI UP se díky své variabilitě a snadné manipulaci ve stísněných prostorách projevily jako vhodně zvolený druh podpěrné konstrukce. Technická podpora ze strany PERI byla na vysoké úrovni.

Řešení PERI

 • podepření prefabrikovaných nosníků, bednění příčníků nad opěrami, bednění křídel a říms systémem vysokopevnostních podpěr PERI UP Flex HD s únosnosní stojky až 50 kN
 • bednění příčníků a křídel stěnovým systémem DOMINO
 • boky říms bedněny lehkým systémem DUO z kompozitního technopolymeru