You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tunel Øresund

Informace o projektu

Místo stavby: Kodaň, Dánsko

dálnice a železniční spojení mezi Dánskem a Švédskem s mostem, tunelem a umělým ostrovem v přechodové části

 • délka tunelu: 4 km
 • zahájení stavby: 1996
 • dokončení hrubé stavby: začátkem roku 1999
 • metoda výstavby: nedělená tunelová konstrukce, metoda vysouvaných segmentů

Požadavky

 • výroba 20 tunelových segmentů o délce 176 m a šířce 42 m v osmi záběrech
 • napjatý časový harmonogram
 • zadání přesných rozměrových tolerancí

Zákazník

OTC - Øresund Tunnel Contractors:

 • NCC AB (Švédsko)
 • The Laing Group (Velká Británie)
 • Boskalis Westminster Dredging B.V. (Nizozemí)
 • Dumez-GTM (Francie)
 • E. Phil & Son A/S (Dánsko)

Výhody pro zákazníka

 • dodržení přísných zadání
 • spolehlivé vodotěsné utěsnění
Nils Bjelm, stavbyvedoucí
Nils Bjelm
stavbyvedoucí

Øresundský tunel je největší stavbou konstrukce tunelu bez vodorovných pracovních spár na světě. Při realizaci této akce byla všechna naše očekávání formou PERI splněna. Velmi napjatý termín dokončení prací stejně jako dodržení přísných rozměrových tolerancí jsme zvládli bez problémů. Svůj závazek mohla firma PERI beze zbytku splnit, neboť je schopna maximálních výkonů při obrovských technických znalostech.

Řešení PERI

 • dvě stálé výrobní linky s hydraulicky ovládanými sestavami bednění (bednění dna, dvou vnějších a pěti tunelových bednění, čtyř transportních nosníků, několika pomocných základových pasů a dvou čelních bednění)
 • každý záběr po zhotovení posunut do další polohy
 • návrh, výroba a montáž bednicích zařízení za pouhých 8 měsíců