You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Přemostění železničního uzlu Krakov-Plaszóv

Informace o projektu

Místo stavby: Krakov, Polsko

252 m dlouhé přemostění železničního uzlu Krakov-Plaszóv metodou letmé betonáže

Požadavky

 • speciální most s komorovým průřezem
 • asymetrický tvar průřezu mostovky, variabilní šířka mostovky podél osy stavby
 • zohlednění předpínaných lan vedoucích mimo komorový průřez a kotevních bodů závěsů
 • zajištění nerušeného provozu vlaků během výstavby

Zákazník

Generální dodavatel
Mota-Engil Central Europe S.A.

Návrh bednění a lešení
PERI Polsko – Krakov | Katovice

Výhody pro zákazníka

 • minimalizace časové náročnosti a spotřeby materiálu díky úzké spolupráci generálního dodavatele, projektanta a techniků PERI během přípravné fáze
 • snadné a rychlé obednění
 • největší míra bezpečnosti pro stavaře po celou dobu výstavby díky kompatibilitě vozíku pro letmou betonáž s modulovým lešením PERI UP
 • žádné narušování normálního provozu vlaků způsobené metodou letmé betonáže
 • realizace podle plánu a stanovených termínů v 2týdenním taktu i přes ztížené, omezující podmínky
Artur Salachna, mistr a Krzysztof Goliński, stavbyvedoucí
Artur Salachna | Krzysztof Goliński
mistr | stavbyvedoucí

Nasazené zařízení pro letmou betonáž PERI umožňuje snadné a rychlé vyrovnání bednění a bezpečnou práci v areálu nádraží. S pomocí vozíku pro letmou betonáž je možné realizovat velmi krátké takty betonáže a dodržovat harmonogram výstavby. Díky spolupráci s PERI již ve fázi plánování mohl být tento úkol proveden i přes komplikovanou infrastrukturu okolo stavby.

Řešení PERI

 • přizpůsobené řešení s letmou betonáží z prvků stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT
 • řešení podle požadavků projektu s pomocí flexibilního a modulového přizpůsobení systému
 • úzká spolupráce generálního dodavatele, projektanta a techniků PERI během přípravné fáze umožnila optimalizaci tvaru celé stavby
 • realizace betonářských záběrů dlouhých 5,70 m