You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stanice metra Capitol Hill

Informace o projektu

Místo stavby: Seattle, Spojené státy

 • rozšíření sítě městské dráhy (Light Rail) v Seattle o 5 km a 2 nové stanice
 • 100 m dlouhá stanice Capitol Hill v hloubce 18 m
 • příčné vyztužení podzemní stavby prostřednictvím ocelových trubek ve dvou úrovních

Požadavky

 • jednostranně vyráběné stěny tunelu
 • realizace masivních, až 1,70 m silných okrajových trámů a stropní desky tunelu s tloušťkou 1,20 m
 • dodržení časového harmonogramu a plánovaných nákladů
 • montáž a odlévání vyztužujících ocelových trubek s průměrem 1,00 m a 1,50 m

Zákazník

Turner Construction, Seattle, USA

Výhody pro zákazníka

 • méně pracovních spár a nižší náklady za montáž díky monolitické výrobě stěn a železobetonových trámů
 • značná úspora času a nákladů při optimalizované metodě výstavby a použití pronajímatelných rychle dostupných systémových konstrukčních dílů
Kevin Whalen, stavbyvedoucí
Kevin Whalen
stavbyvedoucí

S naším společně koncipovaným řešením bednicího vozu bylo možné dodržet termíny i plánované náklady. Zároveň byla zvýšena bezpečnost pro tým na stavbě a snížena pracnost oproti běžnému bednění. Možnost betonáže stěn a stropu s jednou pracovní spárou v jednom záběru zvýšila pracovní výkony a dovolovala provádění dalších úkonů ve spodních úsecích.

Řešení PERI

 • řešení bednicího vozu podle požadavků stavby na základě stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT pro příčné vyztužení jednostranně betonovaných stěn a podpěrného systému okrajových trámů
 • konstrukce ze dvou částí pro různé výšky bednění
 • bednicí vůz obsluhován hydraulicky a pojíždějící podélně na okrajových trámech
 • dočasné podepření okrajových trámů vysokopevnostními podpěrami HD 200
 • obsáhlé řešení projektu s bedněním a lešením z portfolia výrobků PERI