You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stanice metra Msheireb

Informace o projektu

Místo stavby: Dauhá, Katar

Stanice metra Msheireb v centru Dauhá je velmi významným, stěžejním bodem vysoce moderního systému metra v hlavním městě Kataru, který je momentálně budován.

Stanice metra bude mít čtyři hlavní úrovně s hloubkou až 40 m.

Požadavky

  • vysoké nároky na realizaci stavby v důsledku umístění staveniště s impozantními rozměry (délka 200 m a šířka 180 m) v centru města
  • složitý tvar stavby s masivními železobetonovými stropy s tloušťkou místy až 3 m a se stěnami o tloušťce do 2 m

Zákazník

SOQ Joint Venture; Samsung C&T, OHL, QBC

Výhody pro zákazníka

  • rychlý postup výstavby díky individuálně řešené systémové koncepci a nepřetržitá podpoře přímo na stavbě
  • hospodárné provádění výstavby díky včasným dodávkám materiálu podle potřeby stavby
  • realizace ambiciózního projektu infrastruktury v napjatém harmonogramu výstavby
Carlos Allepuz, vedoucí projektu
Carlos Allepuz
vedoucí projektu

Technici PERI nás od začátku spolehlivě a nepřetržitě podporovali. Díky této úzké spolupráci a s pomocí nejmodernějších systémových řešení jsme měli možnost tento velmi důležitý projekt metra úspěšně zrealizovat.

Řešení PERI

  • individuálně řešená koncepce na základě systémových dílů
  • dodání materiálu ve velmi krátkém čase: 10 000 m² stěnového a sloupového bednění a 150 000 m³ podpěrného lešení
  • řešení stěnového bednění na základě systému stěnového nosníkového bednění VARIO doplněné v případě potřeby o opěrné rámy SB a překládané lávky CB
  • přizpůsobený koncept podskružení s podpěrných věží PD 8, hliníkových stropních stojek MULTIPROP a systému modulového lešení PERI UP Rosett Flex